“Депутатський контроль” підготував Антикорупційний план порятунку країни

“Депутатський контроль” підготував Антикорупційний план порятунку країни


Антикорупційний план 2016

  1. Тотальна люстрація та перезавантаження системи влади на 100%

З 16 жовтня 2014 року владою проголошено початок тотальної люстрації та перезавантаження системи, однак за даними Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади” на сьогоднішній день за рік люстровано всього 841 особу, а близько 120 тисяч осіб ще проходять люстрацій ну перевірку. Жодного судді не люстровано! «Депутатський контроль» буде домагатись тотальної люстрації перевірки та повного перезавантаження системи.

  1. Скорочення кількості чиновників у 3 рази

Сьогодні нараховується більш ніж 300 тис. державних службовців по всій країні, однак ефективність їхньої роботи, порівняно з приватним сектором, вкрай низька, що напряму відображається на громадянах України. На практиці виявляється, що у великій кількості функції державних органів дублюються, а тому ефективність падає в рази, тому радикальне скорочення кількості чиновників є єдиним виходом.

  1. Пропорційне збільшення заробітної плати новим держслужбовцям

За рахунок скорочення державних чиновників є можливість збільшити заробітну плату для осіб, які прийдуть працювати в державному секторі після тотального оновлення, що стимулюватиме підвищення ефективності їхньої роботи.

  1. Повний перехід на електронне урядування

Електронне урядування дозволить мінімізувати людський фактор у прийнятті рішень, а також дозволить створити умови при яких вся роботи з документами відбувається анонімно, чиновник не знає заявника, а заявник – чиновника. Електронне урядування вирішить велику кількість проблем та спростить отримання адміністративних послуг.

  1. Посилення персональної відповідальності чиновників

Персональна відповідальність та незворотність покарання за правопорушення – ефективний шлях у подоланні корупції. Збитки завдані неправомірними діями посадових осіб органів державного нагляду мають відшкодовуватись персонально тими, хто за це відповідає. Введення матеріальної відповідальності за неправомірні дії державних службовців вчинених щодо суб’єктів господарювання створить додатковий механізм захисту від неправомірних перевірок та протиправних дій контролюючих органів.

  1. Відповідальність керівника за злочини підлеглого

Ефективний менеджмент досягається за умов, коли встановлюється певний баланс між обов’язками, повноваженнями і відповідальністю. Кожен керівник і спеціаліст повинен наділятися достатніми повноваженнями, щоб успішно виконувати обов’язки, передбачені посадовими інструкціями чи розпорядчим актом безпосереднього керівника. Ідея відповідальності публічних посадових осіб, які здійснюють керівну управлінську діяльність, перед громадянами є необхідним атрибутом для справжнього демократичного суспільства.

  1. Скорочення та оптимізація силових та контролюючих органів

Європейська інтеграція України передбачає забезпечення ефективного функціонування інститутів, які гарантуватимуть верховенство права, додержання прав і свобод людини і громадянина, їх ефективний захист. Дублювання повноважень окремих органів та підрозділів силових структур призводить до наявності значної кількості працівників органів, що мають великі повноваження. Для подолання відповідних негативних явищ і створення оптимальної та ефективної силової системи необхідно оптимізувати кількість та функції силових структур.

  1. Передача регулятивних функцій самоврядним організаціям

Принцип децентралізації влади офіційно закріплений в правовій системі Європейського Союзу, який полягає у субсидіарності, тобто рішення в державі приймаються на нижчому рівні, а верхні ланки управління повинні вдаватись до будь-яких дій тільки у тому разі, якщо ці дії будуть ефективніші за відповідні дії нижчих ланок. Самоврядні організації повинні стати нижчою ланкою прийняття загальнообов’язкових рішень у всіх сферах життя.

  1. Надання права громадянам на «Громадський арешт» корупціонера

В час коли правоохоронні органи не справляються з обов’язками реальної боротьби з корупцією, необхідним є впровадження законних методів та інструментів для можливості громадян самостійно здійснювати заходи на таку боротьбу, надати можливість самостійно виявляти та доставляти корупціонерів до правоохоронних органів та в подальшому здійснювати громадський контроль за ходом розслідування корупційних злочинів компетентними органами.